Επικαιρότητα – Blog

Ζητήματα αναστολής των ατομικών διώξεων υπό το νέο Πτωχευτικό Νόμο (4738/2020)

Με το νέο πτωχευτικό νόμο (Ν 4738/2020), που είναι εφαρμοστέος σε διαδικασίες που εκκινούν μετά την ημερομηνία θέσης του σε ισχύ (βλ. άρθρ. 263 και 308), εισάγονται νέες ρυθμίσεις, όσον αφορά το ζήτημα της αναστολής των ατομικών διώξεων κατά του πτωχεύσαντος οφειλέτη. Επισημαίνεται, ότι η παράβαση των περί αναστολής των ατομικών διώξεων διατάξεων συνεπάγεται την […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σημαντικές δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των «πλαστών πτυχίων»

σχετικά με νομιμότητα ανάκλησης διορισμού, καταλογισμού αποδοχών και οφειλόμενης αποζημίωσης σε περίπτωση παράνομης ανάκλησης (αποφάσεις 439/2019 ΔΕφΠειρ, 7754/2020 ΔπρΑθ και 599/2021 Ολ ΕΣ) Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα ζητήματα που όλο και περισσότερο έχει απασχολήσει τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας μας, είναι εκείνο της ανάκλησης διορισμών δημοσίων υπαλλήλων, για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι, […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημέρωση σχετικά με τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων

Για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα Με την υπ΄ αριθμ. 1439/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν ως μη νόμιμες οι μειώσεις επί των κύριων συντάξεων για χρονικό διάστημα 11 μηνών, από 11.6.2015 μέχρι 12.5.2016, οπότε άρχισε να εφαρμόζεται ο Νόμος Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016). Έτσι, σε συμμόρφωση με την ως άνω απόφαση καταβλήθηκαν […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ