Επικαιρότητα – Blog

ΣΤΕ 1580/2021 – πρότυπη δίκη – συνταγματική η μεταφορά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο (από το Διοικητικό Εφετείο) της αρμοδιότητας εκδίκασης αιτήσεων ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών – αντίθετη μειοψηφία

Με την ΣτΕ 1580/2021 η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού έκρινε κατά πλειοψηφία πως δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και ειδικότερα στις συνταγματικώς κατοχυρωμένες αρχές της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του δικαστή η ανάθεση, στα Διοικητικά Πρωτοδικεία της αρμοδιότητας εκδίκασης αιτήσεων ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών (στο εξής ΑΕΠ), οι οποίες συγκροτούνται εκ της […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το επίδομα μητρότητας και η επέκτασή του και στις έμμισθες δικηγόρους

Κάθε εργαζόμενη γυναίκα δικαιούται να λάβει άδεια μητρότητας, η οποία σήμερα έχει διάρκεια δεκαεπτά (17) εβδομάδων, ήτοι οκτώ (8) εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παράνομο προληπτικής προσαγωγής πριν από διαδήλωση – όρια προληπτικών ενεργειών της αστυνομίας

Από το 2009 και μετά αναπτύχθηκε και διευρύνθηκε η αστυνομική πρακτική των προληπτικών προσαγωγών πριν από διαδηλώσεις. Εκατοντάδες άτομα ακινητοποιούνταν σε χώρους κοντά στα σημεία προσυγκέντρωσης των διαδηλωτών και παρ’ ότι έφεραν ταυτότητα και δεν δημιουργούσαν υπόνοιες ότι έχουν τελέσει αδίκημα ή έχουν προετοιμαστεί για να διαπράξουν, οδηγούνταν στο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατούνταν για τόσο […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναδρομική εφαρμογή επιεικέστερης κύρωσης

ΣτΕ 2319/2021.Εφαρμογή της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της επιεικέστερης διοικητικής κύρωσης επί παραβάσεως έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή. Με  τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3β και 5 του Ν 4337/2015 προβλέφθηκε περιορισμός των προστίμων για πράξεις που τελέστηκαν μέχρι την κατάθεση του ν. 4337/2015, σε ποσό ίσο με το 40% της […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το καθεστώς απασχόλησης στις ψηφιακές πλατφόρμες

Με τον Ν. 4808/2021 επήλθε μία σειρά ρυθμίσεων σε ζητήματα εργατικού δικαίου, μεταξύ των οποίων είναι και η σύγχρονη μορφή εργασίας σε ψηφιακές πλατφόρμες. Φυσικά, το ζήτημα αυτό είχε ήδη προ πολλού αποτελέσει μέρος της ελληνικής πραγματικότητας, με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ήδη από τον Νοέμβριο του έτους 2020 να έχει εκδώσει σχετική […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους-ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως

Η διάταξη του αρ. 19 του ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης), όπως σήμερα ισχύει, δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες τρίτων χωρών να αιτούνται άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στην περίπτωση που, ενώ διαμένουν στην ελληνική επικράτεια επί μακρό χρονικό διάστημα, δε δικαιούνται άλλη άδεια διαμονής, είτε επειδή έχουν εκπέσει της νομιμότητας, είτε για […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ