ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ανθρώπινα δικαιώματα

ανθρώπινα δικαιώματα
Προηγούμενο
6/6
Επόμενο

Το γραφείο μας έχει πρακτική εμπειρία στην υπεράσπιση υποθέσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Αναλαμβάνουμε:
  • Την διαδικαστική και ουσιαστική υπεράσπιση αιτημάτων ασύλου
  • Τη δικαστική προσφυγή και εκπροσώπηση προσφύγων και αιτούντων άσυλο
  • Υποθέσεις εκζήτησης-έκδοσης
  • Την έρευνα για την πιθανότητα επιτυχίας και την προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑΜΕ
Memlika vs. Greece
Παραβίαση δικαιώματος στην εκπαίδευση
Kapetanios, Nikolopoulos, Agloupas vs Greece
Παραβίαση τεκμηρίου αθωότητας και αρχής ne bis in idem λόγω επιβολής ποινικής και διοικητικής κύρωσης σε υπόθεση λαθρεμπορίου