ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

εργατικό δίκαιο

εργατικό δίκαιο
Προηγούμενο
3/6
Επόμενο

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες και εμπειρία στον τομέα του εργατικού δικαίου.

Ειδικότερα ασχολούμαστε με τα παρακάτω αντικείμενα:
  • Τη δικαστική διεκδίκηση και παροχή συμβουλευτικής για την προσβολή εργασιακών δικαιωμάτων
  • την αντιμετώπιση διακρίσεων στην εργασία
  • ζητήματα παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης
  • ανασφάλιστη εργασία, επίσχεση εργασίας
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δικαστηριακή υποστήριξη σε επιχειρήσεις για τη διαχείριση εργασιακών θεμάτων
  • Σύνταξη συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθώς και κανονισμών εργασίας
  • Διεκδίκηση εργατικών αξιώσεων σε περίπτωση πτώχευσης/μεταβίβασης επιχείρησης
  • Αξιώσεις από εργατικό ατύχημα