ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

αστικό δίκαιο

αστικό δίκαιο
Προηγούμενο
1/6
Επόμενο

Το γραφείο μας ασχολείται με την επίλυση διαφορών ιδιωτών, που ανακύπτουν κατά τις συναλλαγές τους με τρίτους, καλύπτοντας όλο το φάσμα των καθημερινών συναλλαγών.

Το δίκαιο αυτό αφορά ιδίως:
  • Μεταβιβάσεις ακινήτων (αγορά, πώληση, γονική παροχή, δωρεά)
  • Επίλυση διενέξεων αναφορικά με την ακίνητη περιουσία (Διεκδικήσεις τρίτων, Διαφορές Κτηματολογίου, Μισθώσεις ακίνητης περιουσίας)
  • Σύνταξη συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου
  • Ρύθμιση κληρονομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
  • Διαφορές οικογενειακού δικαίου
  • Αξιώσεις αποζημίωσης
  • Προσβολή προσωπικότητας
  • Αδικήματα διά του τύπου
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑΜΕ
ΜονΠρΑθ 97/2019
Καταβολή δεδουλευμένων σε δικηγόρο για παροχή υπηρεσιών μετά την λήξη γραπτής σύμβασης
ΠολΠρΑθ 3240/2020
Παραβίαση προσωπικών δεδομένων από εταιρεία που διαχειρίζεται αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης
ΕφΑθ 522 και 3961/2020
Χαρακτηρισμός σύμβασης δικηγόρου ως έμμισθης εντολής
ΑΠ 538/2019 Πολιτική δικονομία
Απαράδεκτο περιορισμού αγωγικού αιτήματος στην δευτεροβάθμια δίκη