ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Open Quotes

Στο σημείο όπου τα δόγματα και οι λειτουργίες του νόμου συναντιούνται με την πρακτική εμπειρία πρέπει να υπάρχει υπέρμετρη ευαισθησία και άπειρη ευελιξία εναρμονισμένη με την κοινωνική εμπειρία. Είναι εκεί που η δικηγορική συμβουλευτική πρέπει να βρει τη θέση της ως πυλώνας τόσο του νόμου όσο και της κοινωνίας

Open Quotes
Robert Redmount