ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Το δικηγορικό γραφείο μας παρέχει πολύπλευρη νομική, διαπραγματευτική και συμβουλευτική στήριξη με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον του πελάτη και την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην χάραξη ενιαίας στρατηγικής και την εξάντληση όλων των δικονομικών δυνατοτήτων

Στόχος μας είναι να συνδυάζουμε την πλήρη διασφάλιση του συμφέροντος του εντολέα με την αποφυγή μακροχρόνιων δικών.

Διαθέτουμε πρακτική εξειδίκευση σε ευρύ φάσμα κλάδων του δικαίου, αλλά και επίγνωση της αλληλεξάρτησης των διαφορετικών κλάδων. Τα νομικά κείμενα που συντάσσουμε και η δικαστηριακή μας παρουσία χαρακτηρίζονται από επιστημονική αρτιότητα, σαφή στόχευση και άμεση επαφή με την νομολογιακή και κοινωνική πραγματικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην διερεύνηση δυνατοτήτων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ειδικά όταν η αντιδικία διαφαίνεται ότι θα προκαλέσει ανάληψη μεγάλου κόστους και θα σημάνει απώλεια σημαντικών οικονομικών ή έννομων σχέσεων.

Ευδοκία Παπανδρέου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (2008)

Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή Αθηνών (2006). Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ Ιδιωτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση το εργατικό δίκαιο (2009).

Ασκεί ενεργή δικηγορία από το έτος 2008. Είναι διαχειρίστρια αφερεγγυότητας α’ τάξης, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2017). Έχει δικαστηριακή εμπειρία στους τομείς του αστικού, εργατικού, διοικητικού και εμπορικού δικαίου. Ασχολείται συστηματικά με το δίκαιο αφερεγγυότητας, έχοντας αναλάβει καθήκοντα συνδίκου πτώχευσης (Ν 3588/2007) και ειδικής διαχειρίστριας (Ν 4307/2014).

Γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά και ισπανικά.

Κωνσταντίνος Φαρμακίδης-Μάρκου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (2007) ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ (2018)

Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή Αθηνών το 2005 και έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές Θεωρίας του Δικαίου στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (2007) και την Νομική Αθηνών (2012).

Διετέλεσε μέλος και μετέπειτα Πρόεδρος των δευτεροβάθμιων Επιτροπών Ασύλου, υποδεικνυόμενος από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (2013-2017). Έχει δικαστηριακή εμπειρία στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρθρογραφεί σε νομικά περιοδικά σχετικά με θέματα διοικητικού δικαίου και θεωρίας του δικαίου. Έχει εκδώσει το βιβλίο τεκμηρίωσης με τίτλο “Προσφυγικό δίκαιο: ερμηνευτική προσέγγιση και πρακτική διάσταση”, Νομική Βιβλιοθήκη, 2021.

Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Παρασκευή Αγγελοπούλου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (2020)

Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2017) και ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική του ΕΚΠΑ (2021).

Ασκεί δικηγορία από το έτος 2020 και ασχολείται με το δημόσιο δίκαιο, το προσφυγικό και το δίκαιο αλλοδαπών.

Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά.

Ήλια Αλευρά

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (2015)

Η Ήλια Αλευρά είναι δικηγόρος (2015). Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή Αθηνών (2013). Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ Ιδιωτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση το εργατικό δίκαιο (2015).

Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το έτος 2015. Έχει εμπειρία στο εργατικό δίκαιο (ατομικό, συλλογικό και συνδικαλιστικό) τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Ασχολείται με υποθέσεις αστικού, διοικητικού, δημοσιοϋπαλληλικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.

Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.