ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Open Quotes

– Είναι αλήθεια. Γιατί ο νόμος ενεργεί ως προς τον καθένα μας ακριβώς όπως αυτή τη στιγμή είπες.
– Είναι λοιπόν αδύνατο εκείνο, πού παραμένει πάντα απόλυτο, να προσαρμόζεται σ’ εκείνα που ποτέ δεν είναι απόλυτα;
– Έτσι φαίνεται.
–Γιατί λοιπόν είναι αναγκαίο να νομοθετούμε, αν ο νόμος δεν είναι το πιο τέλειο; Πρέπει να βρούμε την αιτία του.

Open Quotes
Πλάτων, Πολιτικός