ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

διοικητικό δίκαιο

διοικητικό δίκαιο
Προηγούμενο
5/6
Επόμενο

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει εξειδικευμένη εμπειρία σε διαφορετικά αντικείμενα του διοικητικού δικαίου, αναλαμβάνοντας την υποστήριξη ιδιωτών σε διαφορές που προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης.

Χειρίζεται συστηματικά υποθέσεις: Δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου (προαγωγή, μετάταξη κλπ) καθώς και διαφορών που προκύπτουν από συμμετοχή σε Προκηρύξεις ΑΣΕΠ
  • Πολεοδομικού και χωροταξικού δικαίου
  • Δικαίου Περιβάλλοντος
  • Αξιώσεων αποζημίωσης από παράνομες πράξεις της Διοίκησης και των ΝΠΔΔ
  • Φορολογικού Δικαίου
  • Κοινωνικής Ασφάλισης
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑΜΕ
ΔΠρΑθ Α13782/2020
Ακύρωση προστίμου ανασφάλιστου εργαζομένου λόγω μη υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) μέλους Δ.Σ. Αστικού Συνεταιρισμού
ΔΠρΑθ 10529/2020
Ακύρωση κατασχέσεων Δήμου εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων λόγω έγκυρης αποποίησης κληρονομίας. Έναρξη προθεσμίας αποποίησης από τη γνώση της επαγωγής και του λόγου της.
ΔΠρΑθ 7754/2020
Επιδίκαση αποδοχών δημοσίου υπαλλήλου του οποίου η ανάκληση αποδοχών κρίθηκε παρεμπιπτόντως παράνομη
ΔΠρΑθ 379/2020
Αποζημίωση λόγω καθυστερημένης απονομής δικαιοσύνης
ΔΕφΠειρ 439/2019
Ακύρωση ανάκλησης διορισμού δημοσίου υπαλλήλου λόγω πλαστού πτυχίου
ΔΕφΑθ 918/2012
Δικαίωμα παραμονής απορριφθέντος αιτούντος άσυλο, λόγω βιοτικών και εργασιακών δεσμών με την χώρα