ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ποινικό δίκαιο

ποινικό δίκαιο
Προηγούμενο
4/6
Επόμενο

Το γραφείο μας υποστηρίζει το ποινικό σκέλος κάθε υπόθεσης που αναλαμβάνει, ώστε να διασφαλίζεται και το ενιαίο της στρατηγικής χειρισμού της υπόθεσης.

Αναλαμβάνει επίσης υποθέσεις από τα ακόλουθα αντικείμενα του κλάδου:
  • Οικονομικό ποινικό δίκαιο
  • Φορολογικό ποινικό δίκαιο
  • Τελωνειακές παραβάσεις
  • Περιβαλλοντικό ποινικό δίκαιο
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑΜΕ
ΤριμΠλημΑθ 40551/2016
Αθώωση από κατηγορία βαριάς σωματικής βλάβης και ανάκληση διάταξης δημοσιοποίησης στοιχείων
ΜονΕφΚακ 5069/2015
Αθώωση από το αδίκημα έκδοσης πλαστών/εικονικών τιμολογίων
ΠεντΕφΑθ 3264/2014
Αθώωση από κατηγορία παραβίασης δικαστικής απόφασης που διατάσσει επικοινωνία γονέως τέκνου
ΑΠ 1612/2019
Αναίρεση ποινικής καταδίκης για συκοφαντική δυσφήμηση