Επικαιρότητα – Blog

Ενημέρωση σχετικά με τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων

Ενημέρωση σχετικά με τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων
Για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα Με την υπ΄ αριθμ. 1439/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν ως μη νόμιμες οι μειώσεις επί των κύριων συντάξεων για χρονικό διάστημα 11 μηνών, από 11.6.2015 μέχρι 12.5.2016, οπότε άρχισε να εφαρμόζεται ο Νόμος Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016). Έτσι, σε συμμόρφωση με την ως άνω απόφαση καταβλήθηκαν […]

Για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα

Με την υπ΄ αριθμ. 1439/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν ως μη νόμιμες οι μειώσεις επί των κύριων συντάξεων για χρονικό διάστημα 11 μηνών, από 11.6.2015 μέχρι 12.5.2016, οπότε άρχισε να εφαρμόζεται ο Νόμος Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016). Έτσι, σε συμμόρφωση με την ως άνω απόφαση καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους αναδρομικά τα ποσά που αντιστοιχούσαν στις μειώσεις επί των συντάξεων, πλην όμως άτοκα και χωρίς να καταβληθεί κανένα ποσό για τις περικοπές επί των επικουρικών συντάξεων, τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και το επίδομα αδείας, που έχουν καταργηθεί.

Αντίθετα, μετά την έκδοση της απόφασης αυτής της Ολομέλειας του ΣτΕ,  με τους Νόμους 4714 και 4734/2020 προβλέφθηκε, ότι, με την καταβολή των ποσών αυτών που αντιστοιχούν στις περικοπές επί των κύριων συντάξεων, αποσβένεται κάθε άλλη αξίωση των συνταξιούχων για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα για τους ως άνω 11 μήνες.

Σε συμμόρφωση της ως άνω απόφασης της Ολομέλειας  του ΣτΕ, εκδόθηκαν δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 4536/τ.Β/14-10-2020) δυνάμει των οποίων προβλέφθηκε η άτοκη επιστροφή των ποσών που αντιστοιχούν σε μείωση των κύριων συντάξεων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αντίστοιχα, χωρίς να ρυθμίζεται όμως η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν σε περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και στα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας. Οι συνταξιούχοι προσέφυγαν για την ακύρωση των Απόφασεων αυτών, προσβάλλοντας τη νομιμότητά τους. Οι αιτήσεις ακύρωσης συζητήθηκαν στις 15-1-2021.

Ενόσω αναμένεται η έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ που θα κρίνει επί των ανωτέρω ζητημάτων, οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα διεκδίκησης των περικοπών σε επικουρικές συντάξεις και δώρα εορτών και επιδόματα αδείας, καθώς αναμφίβολα τίθενται ζητήματα αντισυνταγματικότητας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων περί απόσβεσης των σχετικών αξιώσεων.

Ήδη, με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 632/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκαν σχετικές διεκδικήσεις των συνταξιούχων. Ειδικότερα, το Διοικητικό Πρωτοδικείο δικαίωσε συνταξιούχο, κρίνοντας ως μη νόμιμη την κατάργηση των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για το διάστημα από 10-6-2015 έως 11-5-2016, υποχρεώνοντας τον e-ΕΦΚΑ να του καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά νομιμοτόκως.

Για τους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει αποφανθεί μέχρι σήμερα επί της νομιμότητας των σχετικών διατάξεων, καθώς στις 14 Ιανουαρίου 2021 εκδικάστηκε μία από τις υποθέσεις συνταξιούχων σχετικά με τις περικοπές των συντάξεών τους, ενώ οι άλλες τρεις που ήταν προγραμματισμένες για την ημέρα εκείνη αναβλήθηκαν για τις 11 Μαρτίου 2021.

Συνεπώς, οι συνταξιούχοι του δημοσίου τομέα που δεν έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα διεκδίκησης των περικοπών στην επικουρική σύνταξη, στα δώρα εορτών και στο επίδομα αδείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στο γραφείο μας.

Ήλια Αλευρά, Δικηγόρος, ΔΜΣ Εργατικού Δικαίου.