ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Το δικηγορικό γραφείο μας παρέχει πολύπλευρη νομική, διαπραγματευτική και συμβουλευτική στήριξη με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον του πελάτη και την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην χάραξη ενιαίας στρατηγικής και την εξάντληση όλων των δικονομικών δυνατοτήτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – BLOG

Η αποζημίωση από άδικες δικαστικές αποφάσεις μετά τις αποφάσεις 1360-1361/2021 της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας

Με τις αποφάσεις 1360-1/2021 το Συμβούλιο Επικρατείας έλαβε οριστική θέση απέναντι στο ζήτημα της αξίωσης αποζημίωσης λόγω άδικων ή παράνομων δικαστικών ενεργειών. Ι. Βασικά σημεία ενδιαφέροντος: ΙΙ. Σε πρακτικό επίπεδο, όποιος θεωρεί ότι αδικήθηκε από δικαστική κρίση έχει να εξετάσει τις εξής επιλογές: Α) να αναμένει την θεσμοθέτηση του συστήματος αποζημίωσης και να ασκήσει τότε […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κρυπτονομισμάτων συνέχεια

Photo by Kanchanara on Unsplash Σε συνέχεια του εισαγωγικού άρθρου, θα επεκταθούμε σε κάποια επιπρόσθετα θέματα που αφορούν τον ευρύτερο χώρο των κρυπτονομισμάτων: NFTs, DeFi, PoWvPoS, και stable coins. NFT Ένα τέτοιο θέμα που μπορεί να σχολιαστεί είναι τα NFTs, ακρωνύμιο του Non Fungible Tokens. Πρόκειται ουσιαστικά για τίτλους ιδιοκτησίας σε κάποιο έργο, συνήθως καλλιτεχνικής […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ασφάλιση των συνεργατών-δικηγόρων μετά την υπ’ αριθμ. 13/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

1. Με την παράγραφο 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 ρυθμίστηκε ότι για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες) που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ποινική Διαπραγμάτευση

Τα βασικά της χαρακτηριστικά και ο ρόλος του συνηγόρου. Με το αρ. 303 του νέου ΚΠΔ εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη ο πλέον διαδεδομένος στους κόλπους του αγγλοσαξονικού δικαίου θεσμός, της ποινικής διαπραγμάτευσης (plea bargaining). Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επιβολής ποινής (και μάλιστα μειωμένης), προαπαιτούμενο της οποίας είναι η ομολογία του κατηγορουμένου. Η διαδικασία […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Η ζωή μιας επιχείρησης είναι η καθημερινή πραγματικότητα και η προοπτική ενός οργανισμού που εντάσσεται στην αγορά αλλά και αποτελεί έναν συλλογικό εργασιακό χώρο με τους δικούς του κανόνες, ισορροπιές και προσδοκίες.
Η αφαιρετικότητα των κανόνων του δικαίου εκ φύσεως δεν μπορεί να καλύψει πάντοτε την ιδιαιτερότητα των μακροπρόθεσμων συμφερόντων που έχουν τα άτομα αλλά και η επιχείρηση ως συλλογικός οργανισμός.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Στο σημερινό κόσμο των ταχύτατων εξελίξεων, η μακροχρόνια εκκρεμότητα μιας υπόθεσης στα δικαστήρια μπορεί να περιορίσει την σημασία της τελικής δικαίωσης.
Σε υποθέσεις με έντονο το στοιχείο της προσωπικής εμπλοκής (όπως υποθέσεις οικογενειακού δικαίου ή μακροχρόνιες εμπορικές συνεργασίες), η αγωνία για την έκβαση κάθε σταδίου της αντιδικίας μπορεί να απομακρύνει από την προάσπιση του μακροπρόθεσμου συμφέροντος. Η δικαστική αντιδικία στο πλαίσιο σχέσεων που αναγκαστικά ή κατ’ επιλογήν συνεχίζονται μπορεί να είναι ωφέλιμο να αποφεύγεται. Έτσι όμως ζητήματα μένουν άλυτα και οι σχέσεις κινδυνεύουν από την ανάπτυξη αρνητικής δυναμικής και έλλειψης εμπιστοσύνης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ