Επικαιρότητα – Blog

Νομική Βιβλιοθήκη: Σεμινάριο “Το Νέο Τοπίο στο Άσυλο”

Νομική Βιβλιοθήκη: Σεμινάριο “Το Νέο Τοπίο στο Άσυλο”
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (Ν 4825/2021) Εισηγητές: Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Τσεβάς X. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που αναλαμβάνουν υποθέσεις ασύλου, χειριστές και άλλους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου, αλλά και επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα του προσφυγικού δικαίου και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις για τη νομική διάσταση του θέματος. Η μεθοδολογική προσέγγιση […]

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ –
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
(Ν 4825/2021)

Εισηγητές: Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Τσεβάς X.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που αναλαμβάνουν υποθέσεις
ασύλου, χειριστές και άλλους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου, αλλά και
επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα του προσφυγικού δικαίου
και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις για τη νομική διάσταση του θέματος. Η
μεθοδολογική προσέγγιση και η ανάδειξη των πλέον επίκαιρων απαντήσεων σε
όλες τις θεματικές καθιστούν το Σεμινάριο κατάλληλο και για δικαστές ή
δικηγόρους με εξειδίκευση στον κλάδο.

1η ημέρα: Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 (17:00 – 21:00)
– Σεξουαλικός προσανατολισμός και αιτήματα ασύλου
– Θρησκεία και πολιτικές πεποιθήσεις ως λόγοι δίωξης
– Η εμπορία ανθρώπων στο προσφυγικό δίκαιο
– Αιτήματα ασύλου παιδιών
– Θύματα βασανιστηρίων και έμφυλη βία
– Η υγεία στο πλαίσιο του προσφυγικού δικαίου
– Ζητήματα ανιθαγένειας και αιτήματα Παλαιστινίων Προσφύγων
– Εξελίξεις στο Αφγανιστάν και αιτήματα ασύλου στην ΕΕ
– Οδηγία για την προσωρινή προστασία – Η περίπτωση της Ουκρανίας

2η ημέρα: Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 (17:00 – 21:00)
– Αποκλεισμός, ανανέωση και ανάκληση καθεστώτος
– Διαδικαστικές εγγυήσεις – νομική συνδρομή
– Παραδείγματα διαδικαστικής πορείας αιτήματος
– Ασφαλής τρίτη χώρα ανά ιθαγένεια/κατηγορία αιτημάτων – ασφαλής χώρα καταγωγής – συνέπειες απόρριψης αιτήματος ως απαραδέκτου ή προδήλως αβάσιμου
– Εξελίξεις και προβλήματα διάρθρωσης της διαδικασίας και της εφαρ μογής των ρητρών ασφαλών χωρών στην πράξη
– Νέο Σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση (ΕΕ) και Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη μετανάστευση: Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί και σύγχρονες κατευθύνσεις
– Η αντικατάσταση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης για το Άσυλο από τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο
– Νόμος 4825/2021: Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών και ζητήματα διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές πατήστε εδώ.